4. Kovač Jane

U ophođenju sa mušterijama,Jane je imao prilično teatralan nastup. Ljudi su ga dobro poznavali…