Opis Vođeničke i Krnjeuške parohije u 1. Šematizmu Banjalučko-Bihaćke eparhije, godina 1901.

Vođenica sa selima.

Brestovac, Skakavac, Cimeše, Bjelaj, Vaganac. – Domova  345, duša 2070, muških  1120, ženskih, 950.

Bračnih parova: a) složnih 682, b) nesložnih 1, c) smiješanih 6, d) divljih 12, rođenih 135, umrlih 77, vjenčanih 41 – Promjene vjerozakona nije bilo – Sjedište  paroha u Vođenici, pošte I brzojava u Petrovcu.

Crkva parohijska Uspenja presv. Bogorodice, podignuta 1879. Nije osvećena – Matice crkvene redovno se vode od 1882.

Paroh: Teodor Srdić, prezviter, rođen 1873.godine, svršio trgovačku školu I beogradsku bogosloviju 1896. Rukopoložen 9.Marta 1897. za đakona, a za prezvitera 11 Marta 1897. Nije član mirovinskog  fonda, prima godišnje od parohije  u novcu I naravi 1600 kr.
Parohijski dom nema.

Predsjednik općine: Teodor Srdić, paroh.
Srpske osnovne I komunalne škole nema.
Vanškolske djece pohađalo je vjeronaučnu nastavu 162.


Krnjeuša sa selima.

Vranovina, Lastve, Risovac – Domova 282, duša 2441, muških 1364, ženskih 1077, bračnih parova: a) složnih 409, b) nesložnih 2. c) smiješanih 1, d) divljih 4; rođenih 95, umrlih 47, vjenčanih 10. – Promjene vjerozakona nije bilo. – Sjedište paroha u Krnjeuši, pošte i brzojava u Petrovcu.

Crkva parohijska Uspenja presv. Bogorodice podignuta 1896, nije osvećena. – Matice crkvene redovno se vode od 1886.

Paroh: Jovo Grbić, prezviter, rođen 1850., svršio osnovnu školu, rukopoložen 13.Novembra 1867 godine za đakona, a za prezvitera 18.Novembra 1867. Član je mirovivonkskog fonda, prima godišnje od parohije u novcu i naravi 1200 kruna, i iz državne blagajne u ime subvencije 200 kr.
Parohijski dom nema.

U parohiji postoji crkvena općina, koja raspolaže pokretnim i nepokretnim imetkom u vrijednosti od 16397 kr.
Predsjednik općine: Jovo Grbić, paroh.
Srpske osnovne i komunalne škole nema.
Vanškolske djece pohađalo je vjeronaučnu nastavu 26.

Crkvine  u Parohiji Krnjeuškoj.

U ovoj parohiji nalaze se dvije stare crkve u ruševinama. Prilikomo gradnje nove crkve kod jedne od ovih ruševina nađena je ploča sa  napisom i 13 komada starinskog novca, koji su spomenici pedani kotarskom predstojniku u Petrovcu, da ih objelodani i u sarajevski museum pošalje. Kod druge crkvene rušenivne  nađena je jedna zgrada, u kojoj je Stevan Karanović podižući na njoj žitnicu našao staru grobnicu sa natpisom, koju je također predao petrovačkom kotarskom prestojniku.